De gemeente Almere heeft in haar team een werknemer met autisme die op bepaalde gebieden onvoldoende prestatie levert, ondanks alle aangeboden trainingen en verbetertrajecten. Werknemer heeft contact opgenomen met DUniek voor ondersteuning.

Aanpak

DUniek heeft de werknemer ondersteunt in een plan van aanpak, met heldere, concrete en haalbare ontwikkeldoelen. Een belangrijk onderdeel van dit plan van aanpak was dat er wederzijds inzicht kwam in de kwaliteiten, de competentie en de kwetsbaarheden van de werknemer met autisme. Hoe de functie aan te passen, wat is nodig om de werkplek passend te maken en kan de werknemer met autisme met minder uren en werkpatroon in een aangepaste functie in haar kracht komen?

Resultaat

Het resultaat is dat de werknemer in een aangepaste functie effectiever werkt dan daarvoor. Ook een DUO-collega is getraind zodat snel mogelijke problemen kunnen worden aangepakt. De DUO-collega fungeert als eerste aanspreekpunt voor zowel de collega’s als management. Met deze inzet heeft de werkgever haar medewerker met autisme weer duurzaam en effectiever inzetbaar gemaakt.