Conflictbemiddeling - Mediation

Conflictbemiddeling voor werkgevers en werknemers

Wanneer werkgever en werknemer het niet eens zijn met elkaar, kan een goed gesprek al vaak voldoende zijn om tot een compromis te komen. In sommige situaties echter ligt er een arbeidsconflict op de loer en is de inzet van een onafhankelijke derde, de mediator, nodig om tot een oplossing te komen.

DUniek heeft gespecialiseerde 
Autisme, ADHD, ADD of HSP mediators op het gebied van arbeidsconflicten. Bemiddeling bij conflicten op de werkvloer is vaak wat werkgever en werknemer nodig hebben om de strijdbijl te begraven. Geschillen oplossen met mediation van DUniek is een duurzame oplossing.

Wie?
Voor mediation kunnen zowel werkgever als werknemer bij DUniek onmiddellijk terecht bij arbeidsgerelateerde problemen van uiteenlopende aard. Een arbeidsconflict kan op verschillende manieren ontstaan. Denk hierbij aan:

  • Een verschil van inzicht over functioneren en/of loopbaanwensen
  • Een verschil van inzicht over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst
  • Een verschil van inzicht over de re-integratie bij ziekte, bijv. de werknemer wil terugkeren in zijn eigen werk, maar dit is volgens de werkgever niet mogelijk

Resultaat
Het traject is succesvol als alle partijen d.m.v. een vaststellingsovereenkomst de uitkomst van hun geschil hebben willen vastleggen. Succes resulteert in een win-winsituatie (gunstigste uitkomst) of concessies van de partijen. De belangrijkste succesfactor hierbij is de wil van partijen om tot een oplossing te komen.

Hoe?
Een mediation-proces is gebaseerd op vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Aan het begin van het mediation-proces sluiten de partijen en de mediator een mediation-overeenkomst: een afspraak om te trachten het geschil door bemiddeling op te lossen.

Dan start het informele, flexibele mediation-proces. De partijen stellen zich actief op. De mediator stimuleert hen tot overleg, waarbij niet de formele standpunten, maar juist de belangen van beide partijen centraal staan. Hij begeleidt hen bij het vinden van een oplossing.

Bij bemiddeling zijn veel meer creatieve oplossingen mogelijk dan in een juridische procedure. Onze mediator houdt zich bezig met het proces, niet met de inhoud.

Deze dienstverlening bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Onpartijdige bemiddeling
  • Op basis van MfN mediation reglement
  • Vrijwilligheid en vertrouwelijkheid
  • Gesprekken op basis van uurtarief

Praktisch
DUniek kan vanuit haar kennis en ervaring adequate mediation trajecten begeleiden. Het doel is dat er een oplossing komt die door beide partijen gedragen wordt. De uitkomst staat niet vooraf vast.
Mocht de uitkomst een beëindiging zijn, waarin outplacement of reïntegratie aan de orde is, dan kan dit door een andere medewerker van DUniek worden uitgevoerd.

Consult aanvragen?

Vul het formulier in op onze contactpagina en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!