Arbeidsdeskundig onderzoek

Arbeidsdeskundig onderzoek voor werkgevers

Niet alleen uw werknemer met Autisme, ADHD en ADD of HSP is gebaat bij passend en duurzaam werk, als werkgever ziet u het liefst de juiste mensen op de juiste plek werken. Bij (gedeeltelijke) arbeidsgeschiktheid is dat niet vanzelfsprekend meer. Onze in Autisme, ADHD, ADD of HSP gespecialiseerde arbeidsdeskundige brengt d.m.v. het arbeidsdeskundig onderzoek de mogelijkheden en verwachtingen van uw medewerker in kaart en koppelt de uitkomsten aan wet- en regelgeving waar u als werkgever mee te maken heeft.

Wie?
Voor werkgevers die te maken hebben met één van de volgende situaties:

 • Uw werknemer met Autisme, ADHD, ADD of HSP die door (langdurige) ziekte aangeeft het werk niet meer aan te kunnen
 • Het is onduidelijk of een zieke werknemer met Autisme, ADHD, ADD of HSP zijn eigen functie weer kan hervatten en wat zijn arbeidsmogelijkheden zijn tijdens of na het ziekteverzuim;
 • Het reïntegratie-proces verloopt zonder duidelijke oorzaak moeizaam;
 • Het einddoel van de reïntegratie is onvoldoende gedefinieerd.

Hoe?
Afgestemd op uw specifieke vraag bestaat het arbeidsdeskundig onderzoek uit de volgende stappen:

 • Inventarisatie om uw vraagstelling te formuleren aan de hand van gesprekken met werkgever en bedrijfsarts;
 • Gesprekken met werkgever en de werknemer over de functie, eigen inzichten, mogelijkheden en knelpunten en het C.V.;
 • Bedrijfsonderzoek dat de mogelijkheden van de organisatie in kaart brengt;
 • Analyse en rapport met onderzoeksresultaten en afspraken voor een plan van aanpak;
 • Eventueel vervolg zoals overleg met het UWV en arbodienst of voorlichting over financiële ondersteuningsmogelijkheden voor de werkgever.
Resultaat
U heeft door het onderzoek inzicht in de mogelijkheden van uw werknemer met Autisme, ADHD, ADD of HSP. Bovendien wordt helder welke verwachtingen reëel zijn. De arbeidsdeskundige adviseert u over oplossingen die kunnen leiden tot duurzame werkhervatting of passende arbeidsalternatieven binnen of buiten de organisatie.

Arbeidsdeskundig onderzoek voor werknemers

Wanneer u als werknemer door ziekte uitvalt, is het zowel voor u als de werkgever belangrijk om te weten wat de mogelijkheden zijn voor een zo snel mogelijke werkhervatting in de eigen organisatie of daarbuiten. Onze in Autisme, ADHD, ADD of HSP gespecialiseerde arbeidsdeskundige onderzoekt op de vier belangrijkste vragen:

 • Wat kan u als werknemer aan?
 • Wat zijn reële verwachtingen?
 • Hoe zit het met wet- en regelgeving?
 • Wanneer deze wet- en regelgeving in te zetten?

Wanneer arbeidsdeskundig onderzoek in te zetten?

 • De werknemer geeft aan het werk niet meer aan te kunnen
 • Het is onduidelijk of de zieke werknemer de eigen functie weer kan hervatten
 • Wat de arbeidsmogelijkheden zijn tijdens of na het ziekteverzuim
 • Het re-integratieproces verloopt niet volgens plan van aanpak

Wie?
Voor psychologische begeleiding kunt u bij DUniek onmiddellijk terecht bij problemen van uiteenlopende aard:

 • Piekeren, angst, klachten van depressieve aard;
 • Verwerking van ingrijpende gebeurtenissen zoals ziekte, sterfte, ongeval of agressie;
 • Problemen op het gebied van studie of werk;
 • Dwangmatig handelen of denken;
 • Rusteloosheid en slaapproblemen;
 • Vage lichamelijke klachten en moeizaam herstel na een blessure;
 • Assertiviteitsproblemen;
 • Energetische problemen.
Resultaat
Het resultaat is dat werkgever door het onderzoek inzicht krijgt in de mogelijkheden van de werknemer en het wordt duidelijk welke verwachtingen reëel zijn. De arbeidsdeskundige adviseert over de oplossingen die kunnen leiden tot duurzame werkhervatting of passende arbeidsalternatieven binnen of buiten de organisatie.

Consult aanvragen?

Vul het formulier in op onze contactpagina en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!