1e spoor re-integratie

1e spoor re-integratie

Een re-integratietraject is vaak complex en vraagt om een zorgvuldige en deskundige en in dit geval specialistische ondersteuning. DUniek biedt ondersteuning op maat om uw werknemers met Autisme, ADHD, ADD of HSP professioneel te coachen op weg naar een passende werkplek binnen of buiten het bedrijf.

1e spoor re-integratie bij DUniek
Het is in ieders belang dat uw werknemer met Autisme, ADD, ADHD en HSP die (bijna) vastloopt en daardoor verzuimt, zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen. Hiervoor is de Wet verbetering Poortwachter (WvP) opgezet. Deze wet geeft aan dat er eerst moet worden onderzocht of uw werknemer in zijn huidige functie of in een andere functie binnen het eigen bedrijf aan de slag kan. Dit traject noemen we het 1e spoortraject.


Middels een analyse van de situatie van uw werknemer en geschiktheid voor de huidige functie zal DUniek een passend traject zoeken om deze te re-integreren in de huidige functie. Middels gespecialiseerde coaching en training lukt het vaak om de werknemer in de oude functie terug te laten keren. Het doel is altijd een duurzame fundering te creëren voor zowel de werknemer alsook de werkgever.

Aangepaste of nieuwe functie bij huidige werkgever
Als na een analyse van de situatie van uw werknemer en blijkt dat de huidige functie niet (meer) goed aansluit bij de competenties van uw werknemer, gaat DUniek samen met werkgever en werknemer onderzoeken naar de mogelijkheid voor een aangepaste of passende nieuwe functie bij de huidige werkgever. Net als bij het behoud van de eigen functie is ook hier het doel een goede fundering te creëren voor werknemer en werkgever.

DUniek
DUniek is gespecialiseerd in neurodiversiteit; Autisme, ADD, ADHD en HSP. DUniek heeft de expertise om de vraag te beantwoorden: hoe te re-integreren binnen de huidige organisatie. In onze analyse worden o.a. de competenties en de eigenheid van de medewerker bekeken en vergeleken met de huidige functie en mogelijke andere functies binnen de organisatie.

Hoe verloopt 1e spoor re-integratie bij DUniek?

Intake:
De intake bestaat in de regel uit twee gesprekken; één met de werknemer alleen en één met de werkgever en eventueel met de werknemer. Aan de hand van deze intake wordt een plan van aanpak geschreven, vergezeld met een offerte. 

Plan van aanpak:
In het plan van aanpak staat modulair helder en concreet omschreven wat het doel is, welke instrumenten hiervoor worden ingezet, het tijdspad, de kosten, wie gaat, wat gaat. Dit alles om de werknemer binnen de organisatie naar een zo optimaal mogelijk passende werkplek te coachen. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de belangen van zowel de werknemer als ook de werkgever. U weet als werkgever precies waar u aan toe bent, géén verborgen kosten.

Loopbaanonderzoek:
Het loopbaanonderzoek is altijd een op maat gemaakte dienstverlening. In het loopbaanonderzoek wordt d.m.v. beproefde screeningsinstrumenten een duidelijk werknemersprofiel vastgesteld, aangevuld met de meest ideale functie.

DUniek maakt gebruikt van verschillende beproefde screeningsinstrumenten o.a. MBTI, DISC, ODIN, talent – competentie- werkwaarden- en beroepentest. Met deze screeningsinstrumenten en door middel van interviews met collega’s wordt duidelijk wat de competenties, de werkbelasting, de werkwaarden, de wijze van communiceren, de aansturing, passende werkplek en het stressregulatie systeem van de werknemer zijn.

Coaching:
Coaching is een veel gebruikt instrument voor werknemers (preventief en in re-integratiefase). De coachingdoelen worden van tevoren vastgesteld. Coaching wordt ingezet om werknemers te ondersteunen bij hun loopbaanvraagstukken en om hun persoonlijke doelen te verwezenlijken. De coachingdoelen zijn vaak een combinatie van  werk- en persoonlijk gerelateerd, waarbij het Autisme, ADD, ADHD en HSP integraal wordt meegenomen. Coachingsgesprekken kunnen plaatsvinden bij zowel de werkgever als ook bij DUniek. DUniek heeft haar kantoor op een rustige plek en biedt uitstekende faciliteiten, waaronder gratis parkeren.

Trainingen:
DUniek biedt verschillende trainingen om de werkgever en haar werknemers te ondersteunen. Hierbij krijgen de werkgever, de werknemers en zo nodig de collega’s handvatten hoe effectiever samen te werken en zo productiever te zijn.

De volgende specifieke Autisme, ADD, ADHD en HSP trainingen heeft DUniek ontwikkeld:

  • Sollicitatietraining
  • Communicatie (werknemer, collega’s en management)
  • Assertiviteit
  • Stressregulatie
  • DUO Collega
  • Werknemers psycho-educatie
  • Ervaar Autisme

Consult aanvragen?

Vul het formulier in op onze contactpagina en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!