1e spoor re-integratie

1e spoor re-integratie

Neurodivergente re-integratietrajecten zijn complex en vereisen een zorgvuldige, deskundige en specialistische aanpak. DUniek biedt op maat gemaakte ondersteuning om neurodivergente werknemers—met Autisme, ADHD, ADD, of HSP—professioneel te begeleiden naar een passende werkplek, zowel binnen als buiten het bedrijf. Vertrouw op onze expertise om een naadloze overgang en succesvolle werkintegratie te garanderen.

1e Spoor Re-integratie bij DUniek voor Neurodivergente Werknemers
Voor neurodivergente werknemers met Autisme, ADD, ADHD en HSP die met vaak korte of een lang ziekteverzuim te maken hebben, is snelle actie cruciaal. Conform de Wet verbetering Poortwachter, onderzoekt DUniek de mogelijkheden voor uw neurodivergente werknemer om terug te keren in zijn/haar huidige of een andere functie binnen uw organisatie.

Door middel van gespecialiseerde coaching en training lukt het ons vaak om de werknemer terug te laten keren naar zijn/haar oude (aangepaste) functie. Hierbij streeft DUniek naar het creëren van een duurzame fundering voor zowel de werknemer als de werkgever. Dit traject noemen we het 1e spoortraject.

Aangepaste of nieuwe functie bij huidige werkgever
Als uit onze analyse van uw 
neurodivergente werknemer blijkt dat de huidige functie niet meer aansluit bij zijn/haar competenties, werkt DUniek samen met werkgever en neurodivergentewerknemer aan het vinden van een passende nieuwe of aangepaste functie. Ons doel is het creëren van een solide basis voor zowel neurodivergente werknemer als werkgever, waarbij de nieuwe rol goed past bij de vaardigheden en capaciteiten van de neurodivergente werknemer.

DUniek
DUniek is gespecialiseerd in neurodiversiteit; Autisme, ADD, ADHD en HSP. DUniek heeft de expertise om de vraag te beantwoorden: hoe te re-integreren binnen de huidige organisatie. In onze analyse worden o.a. de competenties en de eigenheid van de medewerker bekeken en vergeleken met de huidige functie en mogelijke andere functies binnen de organisatie.

Hoe verloopt 1e spoor re-integratie bij DUniek?

Intake:
De intake bestaat in de regel uit twee gesprekken; één met de werknemer alleen en één met de werkgever en eventueel met de werknemer. Aan de hand van deze intake wordt een plan van aanpak geschreven, vergezeld met een offerte. 

Plan van aanpak:
In het plan van aanpak staat modulair helder en concreet omschreven wat het doel is, welke instrumenten hiervoor worden ingezet, het tijdspad, de kosten, wie gaat, wat gaat. Dit alles om de werknemer binnen de organisatie naar een zo optimaal mogelijk passende werkplek te coachen. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de belangen van zowel de werknemer als ook de werkgever. U weet als werkgever precies waar u aan toe bent, géén verborgen kosten.

Loopbaanonderzoek:
Het loopbaanonderzoek is altijd een op maat gemaakte dienstverlening. In het loopbaanonderzoek wordt d.m.v. beproefde screeningsinstrumenten een duidelijk werknemersprofiel vastgesteld, aangevuld met de meest ideale functie.

DUniek maakt gebruikt van verschillende beproefde screeningsinstrumenten o.a. MBTI, DISC, ODIN, talent – competentie- werkwaarden- en beroepentest. Met deze screeningsinstrumenten en door middel van interviews met collega’s wordt duidelijk wat de competenties, de werkbelasting, de werkwaarden, de wijze van communiceren, de aansturing, passende werkplek en het stressregulatie systeem van de werknemer zijn.

Coaching:
Coaching is een veel gebruikt instrument voor werknemers (preventief en in re-integratiefase). De coachingdoelen worden van tevoren vastgesteld. Coaching wordt ingezet om werknemers te ondersteunen bij hun loopbaanvraagstukken en om hun persoonlijke doelen te verwezenlijken. De coachingdoelen zijn vaak een combinatie van  werk- en persoonlijk gerelateerd, waarbij het Autisme, ADD, ADHD en HSP integraal wordt meegenomen. Coachingsgesprekken kunnen plaatsvinden bij zowel de werkgever als ook bij DUniek. DUniek heeft haar kantoor op een rustige plek en biedt uitstekende faciliteiten, waaronder gratis parkeren.

Trainingen:
DUniek biedt verschillende trainingen om de werkgever en haar werknemers te ondersteunen. Hierbij krijgen de werkgever, de werknemers en zo nodig de collega’s handvatten hoe effectiever samen te werken en zo productiever te zijn.

De volgende specifieke Autisme, ADD, ADHD en HSP trainingen heeft DUniek ontwikkeld:

  • Sollicitatietraining
  • Communicatie (werknemer, collega’s en management)
  • Assertiviteit
  • Stressregulatie
  • DUO Collega
  • Werknemers psycho-educatie
  • Ervaar Autisme

Consult aanvragen?

Vul het formulier in op onze contactpagina en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!