Verbetertrajecten

Verbetertraject bij disfunctioneren

Disfunctioneren van uw medewerker met Autisme, ADHD, ADD of HSP betekent dat deze in de dagelijkse praktijk niet voldoende voldoet aan de minimale functie-eisen. Wanneer u als werkgever het disfunctioneren van een werknemer ontdekt, dient u de werknemer hier zo snel mogelijk op aan te spreken. Van belang is om te weten waar het disfunctioneren vandaan komt? Zijn de randvoorwaarden voldoende aanwezig? Het niet behalen van targets – komt dit door het gedrag van de medewerker of zijn bijvoorbeeld externe factoren hier debet aan? 

In het verbetertraject van DUniek krijgt uw werknemer met Autisme, ADHD, ADD of HSP de gelegenheid om zijn functioneren realistisch te verbeteren. Belangrijk is dat zowel u als werkgever en werknemer de gemaakte afspraken bij aanvang vastleggen en tussentijds evalueren. Is het functioneren van de werknemer verbeterd én zijn de randvoorwaarden voldoende aanwezig? Indien de werknemer weer naar behoren functioneert, kan het verbetertraject worden afgerond. Zo niet, dan moet u als werkgever onderzoeken of het mogelijk is om een minnelijke regeling te treffen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn dan kan de werkgever procederen om de arbeidsovereenkomst te laten eindigen.

Als werkgever dient u de werknemer met Autisme, ADHD, ADD of HSP een gedegen kans te hebben gegeven om zijn functioneren te verbeteren. Wanneer dit niet het geval is dan kan dit in een ontbindingsprocedure leiden tot het niet honoreren van het ontbindingsverzoek, dan wel een vergoeding ophogend effect hebben.

Goed werkgeverschap betekent in het geval van medewerkers met Autisme, ADHD, ADD of HSP het aanbieden van een gespecialiseerd verbetertraject welke zorgvuldig is vormgegeven en uitgevoerd

DUniek verbetertraject:

  • Brengt de huidige situatie en gewenste situatie helder en concreet in kaart;
  • Biedt uw medewerker professionele en gespecialiseerde Autisme, ADHD, ADD of HSP ondersteuning voor inzicht, ontwikkeling en verbetering;
  • Uw medewerker krijgt een redelijke termijn (4 – 12 maanden) om zijn functioneren te verbeteren.
  • Ons traject bevat realistisch SMART geformuleerde verbeterpunten, acties en tijdspad waarbinnen de medewerker deze acties moet realiseren. Zo weten alle partijen wat er van wie wordt verwacht en hoe wederzijds inspanningen zullen worden getoetst;
  • Duidelijke afspraken vastgelegd waarbij de werkgever en de werknemer het verbetertraject evalueren en zo nodig worden de doelen bijgesteld;
  • Ieder verbetertraject wordt zorgvuldig met een eindevaluatie en rapportage afgerond.

Consult aanvragen?

Vul het formulier in op onze contactpagina en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!