Loopbaan-carrière traject

Loopbaan-carrière traject voor werkgevers

Als goed werkgever faciliteert u uw medewerkers in hun carrière ofwel loopbaan. Immers u wil dat uw medewerkers zich maximaal blijven ontwikkelen in hun vakgebied zodat uw organisatie dynamisch en concurrerend blijft. Daarnaast is het voor werknemers na verloop van tijd ook van belang om na te denken in hoeverre hun huidige functie voldoende werkplezier en betekenisverlening oplevert. Of de functie en werkzaamheden bij je kracht en creativiteit blijven, zodat je een leven lang met plezier aan het werk blijft.

Voor werknemers met Autisme, ADHD, ADD of HSP verloopt de communicatie atypisch, waardoor de meeste loopbaantrajecten onvoldoende resultaat opleveren. Het is bijzonder ineffectief om werknemers te proberen veranderen in wie zij niet zijn of door veel energie te steken in het ontwikkelen van zaken die niet bij hen passen. DUniek heeft daarom specifieke Autisme, ADHD, ADD of HSP proof loopbaantrajecten ontwikkeld. 

Wie?
Voor werkgevers die te maken hebben met één van de volgende situaties: 

  • Als werkgever wil u dat alle werknemers zich actief blijven ontwikkelen op het gebied van loopbaan en carrière
  • Als werkgever realiseert u zich dat werknemers met Autisme, ADHD, ADD of HSP atypisch communiceren en daarom een gespecialiseerde loopbaan-ontwikkeltraject nodig is
  • Uw werknemer met Autisme, ADHD, ADD of HSP is van mening dat ook voor hem een loopbaanontwikkeling van toepassing is en u als werkgever hem daarin wil faciliteren

Hoe?
Samen met een ervaren gespecialiseerde loopbaancoach gaat uw werknemer met Autisme, ADHD, ADD of HSP op activerende en gestructureerde manier op zoek naar zijn sterke kanten en ontwikkel-talenten. De werknemer met Autisme, ADHD, ADD of HSP wordt op passende wijze gestimuleerd om op zoek te gaan en na te denken over zijn sterke en zwakke kanten, competenties en talenten. Dit alles, zodat de werknemer met Autisme, ADHD, ADD of HSP weet hij waar wel en geen energie in moet steken om te groeien naar een passende en duurzame loopbaan.

Op gestructureerde wijze, met o.a. gebruikmakend van het werkboek, gaat de werknemer met Autisme, ADHD, ADD of HSP samen met zijn loopbaancoach op zoek welke werkzaamheden of functies zo dicht mogelijk bij zijn kwaliteiten, wensen en ambities liggen. 

Samen met een ervaren gespecialiseerde loopbaancoach onderzoek de werknemer zijn huidige situatie en alle kennis en vaardigheden waar hij op dat moment over beschikt; waar haalt hij energie uit en welke situaties, omgevingen of werkzaamheden kan hij wellicht beter vermijden? 

Daarnaast wordt gezamenlijk gekeken welke taken, functies, beroepen en organisaties hem aanspreken en wat ervoor nodig is om een eventuele overstap naar passende taken, functies, beroepen of organisaties te maken. De werknemer eindigt met een concreet actieplan hoe de volgende stappen in zijn loopbaan vorm kan geven. 

Consult aanvragen?

Vul het formulier in op onze contactpagina en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!