Adidas Benelux in Amsterdam heeft een beleid m.b.t. neurodiversiteit in haar personeelsbestand. Werkgever heeft extra specialistische IT-kennis nodig bij hun team van data analisten. Werknemer met autisme lijkt op papier over de juiste kennis te beschikken. Teamleider heeft geen specifieke ervaring op het gebied van autisme. Werknemer heeft moeite met aangeven van grenzen en het begrijpen van sociale context. Is in het verleden hierdoor vastgelopen en met ziekte met ontslag gegaan.

Aanpak

DUniek heeft een gezamenlijk plan van aanpak gemaakt, met heldere, concrete en haalbare ontwikkeldoelen.

Resultaat

Het resultaat na 3 maanden: de teamleider en het team hebben inzicht gekregen over de specifieke autisme kenmerken van de werknemer, waardoor er begrip is ontstaan in de eigenheid van de nieuwe werknemer en men daar rekening mee kan houden. Door ook aan de werkplek enkele aanpassingen te doen, werden de voorwaarden voor de werknemer met autisme om effectief te kunnen werken, significant vergroot. De communicatie verloopt voor alle partijen naar wens. De juiste persoon op de juiste plek is tot stand gekomen.